O knjizi Moć vitamina D

Bez obzira na to koji način prehrane prakticiramo postoji samo jedan vitamin koji ne možemo dobiti s hranom – vitamin D. To je razumljivo jer, gledano evolucijski, vitamin D nikada nije bio tvar koju je trebalo na taj način unositi u organizam. Dovoljno je bilo živjeti i raditi na suncu, kao što su to činili naši preci, i potrebe za njim bile su zadovoljene, jer ga naše tijelo samo tvori u potrebnim količinama ako smo većim dijelom nezaštićene kože izloženi sunčevim zrakama

Kako smo zbog suvremenog načina života zakinuti za mogućnost samoopskrbe sunčanjem, kako još nemamo jasnih i glasnih upozorenja o pravim posljedicama nedostatka vitamina D i kako je prava zbrka u vezi s preporučenim dnevnim unosima, procijenio sam da mogu pridonijeti osvješćivanju o važnosti vitamina D i dobroj informiranosti o tome koliko ga doista trebamo i kako ćemo ga unijeti u organizam.

Znanje o vitaminu D vrlo je oskudno. Tako su naraštaji laika i medicinara učili neistinu, pa mnogi i danas o tom vitaminu ne znaju gotovo ništa.

Neznanje je najčešći uzrok bolesti!

Sve što je potrebno znati o vitaminu D i njegovom utjecaju na zdravlje, sprječavanju i liječenju mnogih bolesti je napisano u ovoj knjizi.

Znanje je najbolji lijek!

Knjigu možete kupite OVDJE!

Stručne recenzije

Čestitam autoru na sveobuhvatnoj knjizi koja omogućuje čitatelju s medicinskim i nemedicinskim znanjem da shvati ulogu vitamina D u očuvanju zdravlja. Pohvalila bih stil pisanja jer na razumljiv, ali stručan način iznosi najvažnije činjenice o vitaminu D koje su potkrijepljene brojnom literaturom priznatom u medicinskim krugovima te je tako omogućena edukacija i zdravstvenim djelatnicima. 

Zahvaljujem autoru zato što je olakšao posao u svakodnevnom liječničkom kliničkom radu, jer na pitanje zašto je važno postići optimalnu vrijednost vitamina D sada je mnogo lakše dati odgovor – preporučiti knjigu o vitaminu D. 

Čitajući knjigu i sama sam shvatila koliko je potrebno proširiti spoznaje zdravstvenih radnika o povezanosti vitamina D s bolestima iz njihovih užih specijalizacija, dakle edukacija se može ostvariti na svakoj razini. Poseban osvrt posvetila bih realnom, kritičkom opisu činjenica i saznanja o vitaminu D te širenju svjesnosti, što je neprocjenjivo važno. Nadam se da će ova knjiga potaknuti interes javnosti i javnih institucija kako bi se ažurirale novije spoznaje o važnosti vitamina D da bismo imali što zdravije i produktivnije pučanstvo, a pritom i smanjili troškove zdravstvenog sustava. 

Skromna, vlastita iskustva bolesnika s manjkom vitamina D, posebno pretilih, koreliraju s podacima u svijetu, a ova knjiga ujedno je motivacija da se iskustva pretoče u trajni pisani trag – publikaciju. 

Ova knjiga ima široku publiku, jer ako ste skeptični o ulozi vitamina D – vrijedno je pročitati navedene činjenice …. ako mislite da znate sve o njemu – brzo se razuvjerite i iznenadite koliko je velik broj istraživanja … ako čitate iz čiste znatiželje – sigurno ćete otkriti malo blago … A ako nakon što pročitate knjigu posumnjate da ste osoba kojoj bi mogao manjkati vitamin D, poduzmite odgovarajuće mjere … tada autor knjige s punim pravom može biti ponosan na svoje djelo. 

Skrb zbog previsokih doza vitamina D je suvišna. Jedan od svjetskih stručnjaka iz područja o vitaminu D, profesor dr. Vieth sa Sveučilišta u Torontu slikovito je opisao koliko se trebamo brinuti o toksičnosti vitamina D: Briga o toksičnost vitamina D je poput brige o utapanju kada umireš od žeđi.

Dr. Martina Matovinović, dr. med.

znanstvena suradnica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu specijalistica interne medicine, subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije, Zavod za endokrinologiju KBC-a Zagreb

Knjigu Moć vitamina D čitala sam kao laik, kao mama, kao stručnjakinja za prehranu koja radi sa zdravima i bolesnima te kao pedagog – prenositeljica praktičnih znanja o prehrani na studente dijetetike. 

Naš način života udaljava nas od primarnoga izvora vitamina D. Cilj, da bismo isključivo prehranom pokrili potrebe za tom esencijalnom tvari nužnom za život, povećava vjerojatnost od neuravnotežene prehrane, a istodobno ga, isključivo s prirodnim namirnicama, čini nedohvatljivim. Autor u knjizi na razumljiv način ističe koliko i u kakvom obliku taj nedostatak možemo jednostavno nadoknaditi. Prema procjenama, šest od desetih stanovnika našega dijela Europe nedovoljno je opskrbljeno vitaminom D, a zimi taj udjel iznosi više od 95 %. Dodavanje vitamina D postalo je tako dio suvremenoga načina života gotovo svih nas, barem od početka listopada pa do kraja ožujka. 

Autoru je uspjelo s medicinsko-prehrambenoga stajališta napisati djelo koje prerasta potrebu čitatelja laika, ali istodobno daje jasne poruke svima. Njegova detaljna obrada jedne prehrambene tvari novost je i jedinstvena je u Sloveniji. U prvom dijelu knjige sustavno opisuje vitamin D – njegovu povijest, značenje za zdravlje pojedinca, razloge za nedostatak, potanke ocjene izvora vitamina D… U drugom dijelu opsežno se bavi njegovim utjecajem na zdravlje i upozorava na posljedice u slučaju pomanjkanja. U stručni sadržaj uspješno umeće vlastita društveno-kritička stajališta. 

Knjiga je kritičko i pregledno djelo potkrijepljeno brojnim referencijama i na mjestima je zrcalo slovenske stručne površnosti i prevelike društvene pasivnosti. Smatram da knjiga znatno pridonosi osvješćivanju o važnosti vitamina D. Kritičkim naglascima i povremeno provokativnim tekstom, autor potiče kritičko razmišljanje i znatiželju. Time što navodi brojna suvremena istraživanja, daje čitatelju razlog da provjeri prihvaćeno znanje i dalje istražuje. Zato tu knjigu kao pomoć u učenju preporučujem studentima medicine, zdravstvene njege, dijetetike i prehrane. Kao dio trenutačno i stručno dostupnoga sveživotnoga učenja, preporučujem je i stručnjacima u zdravstvu, posebno onima koji se bave održavanjem i jačanjem zdravlja te liječenjem neizlječivih kroničnih bolesti. 

Autor u djelu pokazuje da je stručno i moralno kompetentan, pri čemu je u komuniciranju s javnošću iznimno postojan kritičar suvremene medicine i njezinih dokaza.

Dr. sc. Irena Sedej, dipl. ing. preh. tehn.

Prehrambena savjetnica i stručno-istraživačka suradnica za područje kliničke prehrane u Općoj bolnici Novo mesto

Knjiga Moć vitamina D rezultat je osobnog istraživanja autora o tom vitaminu u kojoj će čitatelj naći podatke kojih uglavnom nema u ostaloj literaturi, pa će biti zanimljiva i stručnoj i široj javnosti. 

S obzirom na to da se vitamin D uglavnom povezivao s rahitisom, os- teoporozom te mogućim poremećajem parathormona, danas je poznato da je njegov učinak itekako važan za ljudsku stanicu, metabolizam, imunost i cjelokupan život. Zbog njegova nedostatka opravdana je bojazan o mogućim posljedicama, o čemu se sve češće piše i govori. Zbog stalnog zadržavanja u zatvorenim prostorima, što u većine ljudi uzrokuje kroničan nedostatak vitamina D, te zbog načina prehrane (brza hrana i sl., uz moguće pomanjkanje i nekih drugih vitamina i minerala), sigurno je moguć razvoj mnogih bolesti, među kojima se sve češće spominju i maligne. 

Na kraju, mišljenja sam da treba čestitati autoru na hrabrosti i izlasku iz okvira standarda kako bi dao više informacija o tako bitnim stvarima kao što je vitamin D, a na razumljiv način i u svrhu prevencije i brige za vlastito zdravlje. 

Prim. doc. dr. sc. Ante Barbir, dr. med.

O vitaminu D u slovenskoj stručnoj i popularno-stručnoj literaturi nije napisano mnogo. Zahvaljujući rukopisu koji sam dobio na ocjenu ta se praznina popunjava. Autor Ivan Soče tekst je uredio didaktički. 

Tako u prvom dijelu knjige obavještava čitatelja o osnovnom djelovanju vitamina D te o njegovu značenju i utjecaju na gotovo sve dijelove ljudskog organizma. Vrlo razumljivo i jednostavno objašnjava koliko vitamina D trebamo i zašto zapravo neprestano traje epidemija izazvana njegovim nedostatkom. Ističe i skupine koje su posebno ugrožene zbog njegova pomanjkanja. Vrlo je poučno i poglavlje o izvorima vitamina D koje autor zaključuje konstatacijom da se s dovoljno vitamina D možemo opskrbiti od travnja do rujna i to pravilnim sunčanjem, a ako to ne možemo ili nećemo, potrebno je uzimati dodatke prehrani koje od početka listopada pa do potkraj ožujka trebamo gotovo svi. To je također ključna poruka prvoga dijela knjige i zapravo uputa svima koji se brinu za svoje zdravlje te žele u vezi s tim i nešto učiniti. 

U drugom dijelu knjige autor detaljno piše o utjecaju vitamina D na zdravlje i objašnjava njegovu ulogu u mnogobrojnim bolestima od kojih pati suvremeni čovjek. Dotiče se i utjecaja toga vitamina na razvoj malignih bolesti koji je u posljednje vrijeme bolje istražen i još je uvijek predmet brojnih epidemioloških i kliničkih istraživanja. 

Knjigu odlikuje izvrstan jezik i brojne tvrdnje potvrđene referencijama, a nešto znanstvenije usmjeren čitatelj bit će zadovoljan opisom mnogobrojnih istraživanja čiju je suštinu autor povezao tako da je razumljiva i širem krugu čitatelja. 

Autor je uspio pripremiti zahtjevnu i kompleksnu zbirku podataka o utjecaju vitamina D na naše zdravlje koja će moći poslužiti budućim istraživačima toga izvanredno važnoga, ali nažalost često zanemarenoga suputnika i oblikovatelja našega zdravlja i života.

Red. prof. dr. sc. Iztok Takač, dr. med.

Znanstveni savjetnik voditelj Klinike za ginekologiju in perinatologiju KBC Maribor

Holističkim pristupom, autor nevjerojatnom lakoćom pisanja ulazi u misli širokog spektra čitatelja, a sve u svrhu osvješćivanja oskudnog znanja opće populacije (ali i velikog djela znanstvenika) ovom vrlo aktualnom tematikom. 

S obzirom na evidentni pandemijski problem pomanjkanja vitamina D te potrebe za globalnim rješenjem ovoga javnozdravtsvenog problema, ova knjiga u pravo vrijeme dolazi na vidjelo dana. 

Sasvim sam siguran da će svaki čitatelj, osvješten i ohrabren novim spoznajama početi s novim prehrambenim navikama u svrhu povećanja razine vitamina D u svakodnevici, jer je knjiga dobro strukurirana te temeljena na aktualnim i relevantnim znanstvenim spoznajama, s pripadajućim referencijama i praktičnim primjerima. 

Sve ove znanstvene spoznaje o ovom važnom nutrijentu provjerene su u praksi, pa će knjiga postati dio moje proširene literature za predavanja na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te podloga za neke odabrane mentorirane završne radove.

Dr. sc. Dario Lasić, dipl. ing.

Voditelj Laboratorija za kemijske analize hrane Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Zagreb

Brojna istraživanja upućuju na to da velikome dijelu stanovništva nedostaje vitamin D, što je prema nekim dobivenim rezultatima povezano s različitim zdravstvenim poteškoćama i bolesnim stanjima, posebno u najranjivijim skupinama u koje možemo, npr., ubrojiti trudnice i novorođenčad. Vrlo raširen nedostatak toga vitamina nedavno je dokazan i u slučaju slovenskih trudnica. Konzumiranje vitamina D u trudnoći savjetuju mnoge stručne udruge, a još su odlučnije preporuke o dodavanju novorođenčadi i mlađoj djeci. 

Knjiga Moć vitamina D razumljivo osvjetljava problem nedostatka vitamina D, ističe posebno ugrožene skupine stanovništva te opisuje različite bolesti koje bi mogle biti povezane s njegovim pomanjkanjem. 

Mislim da će knjiga biti zanimljiva širokom krugu čitatelja, uključujući trudnice i mlade mame koje su katkad premalo svjesne mogućih povoljnih učinaka dodavanja vitamina D.

Dr. sc. Andraž Dovnik, dr. med.

Moć vitamina D ili otkrivanje izgubljenog raja

Kada sam bila zamoljena da kao liječnica napišem svoj komentar o knji- zi, osjećala sam se iznimno počašćeno. Pročitala sam je i oduševljena sam. Na tako detaljan (stručno i metodološki) opis vitamina D još nisam naišla, i zato će knjiga i mojim kolegama biti vrlo dobar izvor informacija.

Već prvi kontakt s gospodinom Sočom bio je za mene kvantni skok u drugu dimenziju razumijevanja zdravlja. O tome da probleme ne možemo rješavati na razini na kojoj su nastali govorio je još Einstein, no nisam mislila da ćemo se i u slučaju zdravlja vraćati osnovnome – prehrani i vitaminima.

Naš zdravstveni sustav urušava nam se pred očima… stalno se pojavlju- ju skuplje i sve so sticiranije tehnike liječenja i lijekova, stalno je sve više bolesnih i stalno sve više pljenitelja zdravstvenoga fonda. Javno zdravstvo zapravo je posljednja vreća iz koje se neometano i nekažnjeno krade na svim razinama. Svaki pokušaj pojedinca ili skupine građana ili službenika da se stanje popravi i zaustavi odljev novca, zatre se već na početku. Sve to ograničava i količinu sredstava koju može dobiti pojedinac. Građanima tako ne preostaje ništa drugo nego da se za svoje zdravlje počnu brinuti sami i to aktivnom skrbi o pravilnoj prehrani, kretanju, izbjegavanju štetnih vanjskih utjecaja te o redovitoj relaksaciji. Sve potrebne upute možete pronaći u knjizi istoga autora Hipokrat je bio kuhar – putovi iz medicinskih i prehrambenih zabluda.

Vitamin D važan je temeljni kamen koji će pomoći da sve ostale mjere budu učinkovite. To je prava osnova na kojoj ćete graditi svoj raj zdravlja. Knjiga sustavno i matematičkom točnošću obrađuje problem nastanka i pomanjkanja, probleme unosa, ali i sinteze vitamina D, te također njegovo dodavanje. Istodobno vam daje upute za pravilno konzumiranje i nadzor tijekom uzimanja vitamina D.

Upute iz knjiga Moć vitamina D i Hipokrat je bio kuhar – putovi iz medicinskih i prehrambenih zabluda mogu vas vratiti u vaš izgubljeni raj zdravlja i sreće. Ali, ništa se od svega toga neće dogoditi bez vašega ak- tivnog sudjelovanja i truda.

Špela Resnik, dr. med., spec. obit. med.

Kazalo

Stručne recenzije
Zašto knjiga o vitaminu D
Uvod

PRVI DIO: MOĆ VITAMINA D 

Poglavlje 1: Da biste bolje razumjeli ovu knjigu

Općenito o znanstvenim istraživanjima
Vrste medicinskih studija
Randomizirane studije
     Dvostruko slijepe studije
     Epidemiološke studije
     Kohortne studije
     Metastudije
Medicinska istraživanja vitamina D

Poglavlje 2: Povijest vitamina D

Poglavlje 3: Što je vitamin D?

Zašto je važan vitamin D
     Simptomi nedostatka vitamina D
Vitamin D3 ili D2
Suradnici vitamina D

Poglavlje 4: Koliko nam je potrebno vitamina D

Prirodne potreba za vitaminom D
Stručno određene potrebe za vitaminom D
Zvanične smjernice različito usmjeravaju
Kako postići optimalnu razinu vitamina D
Kada je previše vitamina D?
Mjerenje razine vitamina D, PTH, kalcija
PTH (paratiroidni hormon)
Kalcij

Poglavlje 5: Epidemija nedostatka vitamina D

Rizični čimbenici za nedostatak vitamina D
Nedostatak vitamina D je danas prirodan
Komu nedostaje vitamin D
Zašto gotovo svima nedostaje vitamin D

Poglavlje 6: Tko je posebno ugrožen zbog nedostatka vitamina D

Bolesnici
Trudnice i dojilje
Novorođenčad
Debeli ljudi
Pušači
Vegani nisu ugroženiji zbog nedostatka vitamin D

Poglavlje 7: Vitamin D i sportaši

Poglavlje 8: Izvori vitamina D

Vlastita tvorba vitamina D
Površina kože
Način sunčanja
Vrijeme izloženosti
Snaga sunčevih zraka
Tipovi kože
Zdravlje kože
Pravilno sunčanje
Sunčanje i rak kože
Dermatolozi (su)stvaraju epidemiju pomanjkanja vitamina D
Vitamin D u dodacima prehrani
Vitamin D u hrani
Mlijeko i mliječni proizvodi
Jaja
Jetra
Ribe
Vitamin D u lijekovima
Vitamin D, solarij i UVB zračenje
Kako i kada uzimati vitamin D

DRUGI DIO: TISUĆU BOLESTIJU – JEDNO RJEŠENJE 

Poglavlje 9: Medicina i vitamin D

Sve što se događa u tijelu je povezano s vitaminom D
Sve što se događa u medicinsko-farmaceutskoj industriji povezano je s profitom
Liječe li samo farmaceutski lijekovi
Svaki lijek je potencijalno otrovan
Još jedna velika farmaceutska blamaža
Zašto liječnici ne liječe vitaminom D
Liječnici ne smiju liječiti vitaminom D
Liječnici ne žele liječiti vitaminom D
Ako hoćete ostati i postati zdravi

Poglavlje 10: Vitamin D i bolesti

ADHD
AIDS (sida)
Akne
Alergije
Alzheimerova bolest
Anemija
Apneja
Astma
Atopični dermatitis
Autizam
Bolesti crijeva

 

 

Crohnova bolest
Bolovi
Bolesti srca i žila
Demencija
Depresija
Druge duševne (mentalne) bolesti
Dijabetes tipa 1
Dijabetes tipa 2
Dišni organi
Erekcija / erektilna disfunkcija
Fibromialgija
Gripa
Ispadanje kose (alopecia areata)
Jetra
Karijes
Kognitivne funkcije
Kralježnica (križobolja)
Krvni tlak
Lupus
Menopauza
Moždana kap
Multipla skleroza
Osteomalacija
Osteoporoza
Parodontoza
Preeklampsija
Psorijaza
Rahitis
Sepsa i septikemija
Tuberkuloza
Upala gušterače – pankreatitis
Upale (upala pluća, zaraze)
Urični artritis – giht
Vitiligo
Začeće/neplodnost
Vitamin D – pojavnost i liječenje raka
Rak bubrega
Rak debeloga crijeva i kolorektalni rak
Rak dojke
Rak endometrija
Rak gušterače
Rak jajnika
Rak jednjaka
Rak kože, melanom
Rak pluća
Rak prostate
Rak želuca

Završna riječ

Dodatak A: Anketa o vitaminu D
Dodatak B: Vitamin K
O autoru

Rezultati ankete o vitaminu D

Pri pisanju knjige pala mi je na um ideja da bih mogao provesti anketu i provjeriti kakva su naša iskustva s vitaminom D. Zato sam više od 35 000 osoba, koje su prijavljene za slanje mojih Informacija za zdravlje i barem im jedanput na mjesec šaljem korisne članke o toj temi, zamolio da ispune anketnu. Molbu sam objavio i na društvenim mrežama u skupinama koje broje više od 57 000 članova. Znam da svih 92 000 zamoljenih nije vidjelo moju molbu, da su u različitim skupinama iste osobe i slično, no ipak sam očekivao bolji odziv. A za istraživače nema loših vijesti: dobio sam potvrdu da aktivna skrb za zdravlje ne zanima mnogo ljudi i da velikog interesa (znači znanja) za vitamin D jednostavno nema. Anketu je u cijelosti ispunilo 2176 osoba, što je statistički gledano dovoljno velik uzorak da mogu reći da je reprezentativan i da su rezultati vjerodostojni te možemo pretpostaviti da je isto ili slično stanje u cijeloj populaciji.

Među onima koji su odgovorili na sva pitanja jest 85 % žena i 15 % muškaraca, što govori da žene mnogo više zanima zdravlje i da o njihovoj dobroj i cjelovitoj informiranosti uvelike ovisi zdravlje svih članova obitelji. Među sudionicima bilo je 2 % mlađih od 20 godina i 6 % starijih od 60 godina. Najviše anketiranih (56 %) bilo je iz dobne skupine od 21 do 40 godina, a u skupini od 41 do 60 godina bilo ih je 36 %.

Osnovni zaključci iz ankete su:

Gotovo 60 % odraslih nikada ne uzima vitamin D, a oko 20 % samo povremeno, što znači da približno 80 % odraslih veći dio godine nema dovoljno toga vitamina; slični su rezultati dobiveni i u drugim državama.

Liječnici ne posvećuju pozornost vitaminu D; tek 3 % odraslih uzimalo je vitamin D na temelju liječničke preporuke, iako bi to moralo učiniti 76 % anketiranih jer su imali medicinsku indikaciju za mjerenje njegove razine (trudnoća, dojenje, autoimunske bolesti, kronične bolesti, neučinkovit imunosni sustav, debelost).

Trudnice u pravilu ne brinu za dovoljan unos vitamina D; čak 82 % njih nije uzimalo vitamin D, a sličan je i postotak žena poslije porođaja, te su tako štetite i svojem zdravlju i zdravlju djeteta.

Roditelji se premalo brinu o dovoljnom unosu vitamina D; čak više od trećine novorođenčadi nije dobilo vitamin D, iako ga liječnici rutinski savjetuju i pišu recepte. I u kasnijoj djetetovoj dobi roditelji su bezbrižni glede vitamina D.

Znanje o ulozi i važnosti vitamina D je u liječnika i građana vrlo slabo, gotovo nikakvo.

Zašto knjiga o vitaminu D

Ne glede na prehranske navade ali življenjski slog obstaja samo en vitamin, ki ga s hrano ne moremo dobiti – to je vitamin D. Razumljivo, saj evolucijsko gledano vitamin D nikoli ni bil snov, ki bi jo bilo treba vnašati s hrano. Dovolj je bilo živeti in delati na soncu, tako kot so to počeli naši predniki, in potrebe po tej snovi so bile samodejno zadovoljene, saj ga naše telo samo tvori v potrebnih količinah, če smo le z večjim delom nezaščitene kože izpostavljeni sončnim žarkom.

Tudi sam sem na začetku pomislil, kako je mogoče, da se je narava tako kruto poigrala z nami, da smo praktično obsojeni na pomanjkanje vitamina D in na vse težave, povezane s tem. Potem pa sem dojel, da se ni narava poigrala z nami, ampak mi z naravo – opustili smo naravno življenje, zato plačujemo ceno, tudi v obliki pomanjkanja vitamina D.

Narava nam zagotavlja dovolj vitamina D, a le če živimo po njenih pravilih. Ker temu ni tako, več kot polovici prebivalcev primanjkuje vitamina D.

Stališče, da smo lahko tudi v prihodnje brezbrižni glede vitamina D, ima daljnosežne negativne zdravstvene in ekonomske posledice za posameznika in skupnost.

Veliko kliničnih preizkusov in drugih znanstvenih študij kaže, da optimalne ravni vitamina D zmanjšajo tveganje za številne bolezni in prezgodnje smrti. Tudi dejstvo, da so številne avtoimunske bolezni pogostejše na območjih, ki so bolj oddaljena od ekvatorja, kar pomeni manjše tvorjenje vitamina D, je vredno upoštevati, čeprav so lahko poleg manj sonca prisotni še drugi dejavniki. Če je še pred leti veljalo, da vitamin D preprečuje rahitis pri otrocih, sodobna znanost ugotavlja, da skoraj ni bolezni, ki ne bi bila tako ali drugače povezana z vitaminom D.

Ker smo zaradi sodobnega načina življenja prikrajšani za možnost samooskrbe s sončenjem, ker še nimamo jasnih in glasnih opozoril o resnih posledicah pomanjkanja vitamina D in ker obstaja prava zmeda o priporočenih dnevnih vnosih, sem ocenil, da lahko prispevam k ozaveščanju o pomembnosti vitamina D in k dobri informiranosti o tem, koliko ga zares potrebujemo in kako ga lahko pridobimo. To je poslanstvo te knjige.

Znanje o vitaminu D je zelo pičlo. Še pred desetletji smo se v šolah učili, da “vitamin D sprejemamo s hrano, nastaja pa pod vplivom ultravijoličnih žarkov tudi v naši koži”. Enako je zapisano tudi v učbeniku za medicinske šole, z dodatkom: “dobimo ga zlasti v mleku, ribjem olju, v ribah, jajcih itd.”. Tako so se generacije laikov in medicinskih strokovnjakov učile podobnih neresnic, zato danes mnogi ne poznajo lastnosti in pomena tega vitamina ter trpijo zaradi njegovega pomanjkanja.

Zaradi pomanjkanja znanja in zanimanja za vitamin D je tudi pri strokovnjakih veliko napačnih in zastarelih informacij in zablod, ki jih najdemo v knjigah uglednih znanstvenikov, na spletnih straneh organizacij, ki bi jim morali zaupati, kot tudi v normativnih aktih zdravstvenih institucij, kjer je določeno, koliko tega vitamina sploh potrebujemo in kako ga je najbolje pridobiti.

Presodil sem, da je ocena teh virov potrebna iz dveh razlogov. Prvič, ti viri so (vsaj v času pisanja te knjige, junija 2017) še zelo “živi”. Tako bi nekritičen bralec tehtal med eno in drugo informacijo, pri čemer bi obstajala realna možnost, da sprejme resnico tistega, ki ima več znanstvenih nazivov ali avtoriteto državne institucije. Drugič, treba je dokumentirati, s kakšno lahkoto, prav brezbrižnostjo, znanstveniki, strokovnjaki in državni uradniki zapisujejo in objavljajo lahko dokazljive neresnice, katerih nekritično sprejemanje škodi našemu zdravju. Ko sem prijateljici predlagal, naj redno jemlje dvajsetkrat višje odmerke vitamina D3, kot je predpisano v EU-ju (4.000 namesto 200 IE), me je čudno gledala in sem ji moral na dolgo pojasnjevati ter argumente nekajkrat ponoviti.

Zatorej je bilo treba pripraviti nekaj, kar bo vsebovalo najažurnejše in najcelovitejše znanstveno podprte in dokazane informacije, ki so preverjene v dolgoletni praksi velikega števila ljudi

Z iskreno željo, da bi vam priskrbel čim več koristnih informacij o tej čudežni sestavini, sem napisal to knjigo. Prepričan sem, da bo pomembno prispevala k zdravju in sreči mnogih ljudi in prihajajočih generacij.

Ograđivanje od odgovornosti
Svi tekstovi su iz knjige Moć vitamina D. Svrha knjige je obrazovna i istraživačka. Autor i nakladnik ništa ne propisuju, ne određuju, ne predlažu prekid ili odustajanje od bilo kojeg liječenja te sprječavanja bolesti. S dragocjenim informacijama iz ove knjige postat ćete obrazovan, kritičan i zahtjevan subjekt i u medicinskim postupcima.

Vse pravice pridržane @ 2017. SITIS d.o.o.

Autorska prava
Sva prava su pridržana. Prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima, bez pismenog dopuštenja nakladnika zabranjeno je reproducirati, distribuirati, javno predstavljati, prerađivati ili na bilo koji drugi način koristiti se ovim autorskim djelom ili njegovim dijelovima u bilo kojem opsegu ili postupku, uključujući i fotokopiranje, tiskanje ili spremanje, tj. obradu u elektroničkom obliku.